Bakgrunn og aktiviteter

Studie- og forskningsseksjonen

 • FS (bakgrunnsdata, emnekombinasjoner)
 • Studiestøttesystemer (FS, Blackboard, TP, EpN, StudentWeb)
 • NTNUs Læringsnettverk
 • Superbruker BEVISST
 • Superbruker Tableau
 • Fakultetskoordinator Blackboard
 • Kontaktperson for lokal læringsstøtte
 • Medlem av tilsettingsrådet (TRÅ) ved Fakultet for økonomi
 • Medlem av LOSAM ved Fakultet for økonomi
 • Sentral vitnemålsgruppe
 • Tillitsvalgt NTL/ØK