Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

Studieadministrasjon

 • MSc/Siv.ing. studiet
 • Int. MSc studiet
 • Studentservice, veiledning
 • Studieadm. regelverk
 • Utveksling/Int. samarb. avtaler
 • Studieplan, timeplan
 • Blackboard kontakt
 • FS
 • Eksamen
 • Inspera
 • Prosjekt- og masteroppgaver
 • Sensur
 • Klagesaker
 • Stud.ass.
 • Studentkontorer