Bakgrunn og aktiviteter

I Seksjon for HR ved NTNU ivaretar jeg bl.a. følgede institusjonelle koordineringsoppgaver:

  • HR-strategi for forskere (Charter & Code)  
  • Valgreglement og valgweb
  • NTNUs etiske retningslinjer
  • Scholars at Risk (SAR)

Jeg er cand.polit med hovedfag i statsvitenskap fra UiO (1992) med spesialisering i europeiske studier fra College of Europe i Bruges. Før jeg kom til NTNU i 1996, jobbet jeg i Utenriksdepartementet og i Nærings- og energidepartementet med teknisk regelverk i EØS-avtalen.