Bakgrunn og aktiviteter

I Rektors stab er jeg lederstøtte og HMS-koordinator for Organisasjonsdirektøren, samt institusjonell kontaktperson for:

  • HR-strategi for forskere (Euraxess Rights)  
  • Valgreglement og valgweb
  • NTNUs etiske retningslinjer og Scholars at Risk (SAR)
  • Æresdoktor og NTNUs ærespris

Jeg er cand.polit med hovedfag i statsvitenskap fra UiO (1992) med spesialisering i europeiske studier fra College of Europe i Bruges. Før jeg kom til NTNU i 1996, jobbet jeg i Utenriksdepartementet og i Næringsdepartementet med teknisk regelverk i EØS-avtalen.