Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Webmaster / intranettkontakt for instituttet
  • Nettsider for rekruttering av studenter
  • HMS-koordinator
  • Rekruttering og koordinering av vitass'ene og studass'ene
  • Ansvar for studentlaboratorier
  • Diverse