Bakgrunn og aktiviteter

Overlege ved akuttpost og søvnpoliklinikken ved Østmarka, universitetslektor ved INM i tillegg til Phd student.

Hoved interesse området i klinisk arbeid og forskning er søvn.

Phd prosjekt: søvn hos pasienter innlagt på intensivavsnittet ved psykiatrisk akuttpost, samt kartlegge evt sammenheng mellom søvnforstyrrelse og aggressiv atferd.

Medvirker i tre andre forskningsprosjekter på søvn;

       - Ikke medikamentell søvnbehandling til pasienter med bipolare lidelse, Sleep BP

- Fra www til zzz: internett basert søvnbehandling

- Vanskelig oppvåkninger hos pasienter med forsinket søvnfase syndrom

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner