Bakgrunn og aktiviteter

Studie- og forskningsseksjonen

Rådgiver i studiesaker

Koordinator for Eksperter i team ved fakultetet

Verneombud for fakultetsadministrasjonen

Vara hovedverneombud for Fakultet for økonomi

Varamedlem i tilsettingsrådet (TRÅ) ved Fakultet for økonomi