Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor i norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur. Jeg er cand.philol. med hovedfag i tysk og har jobbet med norsk som andrespråk siden 2006.

Jeg underviser på alle nivå på NTNUs norskkurs for utenlandske studenter og ansatte. I tillegg driver jeg nettstedet grammatikk.com, som er et ressurssted om norsk grammatikk for utlendinger som lærer norsk.

 

Verv og annet

  • Sensor, Norskprøven B1-B2 (skriftlig) 2017-d.d.
  • Sensor, Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), muntlig, 2018-d.d.
  • Styremedlem, Institutt for språk og litteratur, NTNU, 2017-2021.
  • Seksjonskoordinator, Norsk for utlendinger (ISL) 2015-2018.

 

Faglige interesser

Jeg er spesielt interessert i hvordan man kan formidle norsk grammatikk til studenter som uten særlig metaspråklig kompetanse som lærer norsk, på en slik måte at forklaringa blir funksjonell for studentene.

 

Publikasjoner

(fullstendig publikasjonsliste i Cristin)

Læreverk og læreressurser

Ullestad, Kjell Heggvold (2020). Norsk grammatikk enkelt forklart. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032741

Ullestad, Kjell Heggvold (2013). grammatikk.com - Norsk grammatikk kort forklart.

Husby, Olaf Anders; Ullestad, Kjell Heggvold; Øvregaard, Åsta; Heyler, Dominique; Albertsen, Egil (2013). LearnNoW - Learn Norwegian on the Web. NTNU, Trondheim. 2013.

Ullestad, Kjell Heggvold (2012). Grammatikk-tabeller. Norsk (bokmål). Akademika forlag. 2012. ISBN 9788232101191.

Andre publikasjoner

Ullestad, Kjell Heggvold (2013). Esperantomiljøet i Stavanger 1905-1945. Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening 22(2), 5-17.

Ullestad, Kjell Heggvold (2011). Esperanto i Trondheim. Trondhjemske Samlinger 2010, 61-80.

Ullestad, Kjell Heggvold (2006). La lernoverko EPoGo: Junuleca, sed senstruktura. Esperantobladet (4), 18-19.

Ullestad, Kjell Heggvold; Neumann, Bernd Otto; Ree, Nils Arne (2005). Die Norweger durch deutsche Augen: Eine Untersuchung von Stereotypen und Fremdbildern in nicht-literarischen Texten und unter deutschen Ansässigen in Norwegen. (Hovedfagsoppgave, NTNU).

Ullestad, Kjell Heggvold (2001). Der Kasusunterricht in zwei Lehrwerken: "Perspektive" und "Die Brücke" - ein Vergleich. Språk og språkundervisning (1), 40-43.

Presentasjoner

Ullestad, Kjell Heggvold (2017). Korleis førebu elevane betre til å meistra trinn 2 på NTNU? Foredrag på fagdag ved Enhet for voksenopplæring. Trondheim, 19.06.2017

Ullestad, Kjell Heggvold (2017). Rammeverket og oss: A2 og B1. Innledning for Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk. Trondheim, 31.5.2017.

Ullestad, Kjell Heggvold (2016). Norskopplæring for flyktningar ved NTNU. Ressursar og erfaringar. Seminarinnlegg i Intergrating Refugees in Higher Education. NOKUT/UHR, Oslo, 23.11.2016.