Bakgrunn og aktiviteter

PhD i klinisk medisin (2017), utdannet fysioterapeut (HiST, 2000), spesialist i idrettsmedisin (2009), og master i bevegelsesvitenskap ved NTNU i 2009. Forsker på effekt av trening i svangerskapet ved St. Olavs hospital, og ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU (forskningsgruppa EXCAR). Er tilknyttet prosjekt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, som omhandler pasienter med kroniske muskel-skjelettsmerter, og samarbeid mellom lege og fysioterapeut i primærhelsetjenesten. Mangeårig klinisk erfaring som fysioterapeut i privat praksis, har siden 2001 vært fysioterapeut for det norske landslaget i skiskyting. Sitter i styret for Fagruppa for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin, og er i styret for "Exercise is Medicine Norge". Jobber som prosjektleder i "Idretten Skaper Sjanser" som er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og Idrettsforbundet hvor Byåsen langrenn tilbyr trening, mestring og tilhørighet for rusavhengige.