Bakgrunn og aktiviteter

  • Database for FDV, rydde og systematisere
  • Arkivere og systematisere FDV
  • Utlevering av FDV
  • Teamsite, oppretting, vedlikehold
  • Brukerstøtte på teamsite
  • FDV i brannboka
  • Lydia
  • Modellserver
  • Bestiller HMS Kort