Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap:

  • Delta i, og drive rekrutteringsprosesser for teknisk-administrative, utdannings - og vitenskapelige stillinger
  • Forvalte lov og regelverk knyttet til ulike HR prosesser
  • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området

Bakgrunn:

Master i organisasjonspsykologi med etterutdanning og sertifisering som coach, med spesialisering innen Nevro Lingvistisk Programmering