Bakgrunn og aktiviteter

Fysioterapeut og universitetslektor ved fysioterapeututdanningen ved NTNU. 

FAGFELT/ARBEIDSOMRÅDE

Mitt forskningsfelt omhandler forekomst og risikofaktorer for luft-og avføringslekkasjer blant kvinner. Mine studier baserer seg på resultater fra den internasjonalt meget anerkjente HUNT-undersøkelsen i Nord-Trøndelag (HINT 3). 

Resultatene fra denne helseundersøkelsen kombineres med informasjon vi har fra medisinsk fødselsregister for å avdekke om fødsler (fødselsmetode, komplikasjoner under fødsel, etc) er årsak til kvinners lekkasje - eller om det er andre årsaker som dominerer.

 

 

UTDANNING

Grunnfag pedagogikk, NTNU

Grunnfag psykologi, NTNU

Bachelor i fysioterapi, HIST

Master i helsevitenskap, NTNU

PhD-studier 2009-2014

 

ARBEIDSERFARING

Turnuskandidat fysioterapi, Namdal Sykehus 1998-1999

Turnuskandidat fysioterapi, Steinkjer kommune 1999

Fysioterapeut ved St. Olavs Hospital 1999-2013

Høgskolelektor ved Fysioterapeututdanningen HiST, 2008-2015

Studieprogramleder ved Fysioterapeututdanningen HiST, fra august 2015 til juli 2017.

Universitetslektor ved Fysioterapeututdanningen NTNU aug 2017 - 

 

FRIVILLIGE VERV

Nestleder i Norsk Fysioterapeutforbund, avd. Sør-Trøndelag 2005-2007

Tillitsvalg St.Olavs Hospital 2001-2003

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner