Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

Administrasjon, saksbehandling, møtevirksomhet

Rapportering av forskningsaktivitet

Prosjektkatalog, forskningsprosjekter

Koordinere, kurs- og konferanse

Superbruker i Cristin

Hjemmeside