Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

  • Administrasjon, saksbehandling, møtevirksomhet
  • Rapportering av forskningsaktivitet
  • Prosjektkatalog, forskningsprosjekter
  • Koordinere, kurs- og konferanse
  • Superbruker i Cristin