Bakgrunn og aktiviteter

Karstein Hårsaker

Jeg er ansatt som senioringeniør ved NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie, hvor min hovedoppgave er det daglige ansvaret for driften av de zoologiske og geologiske samlingene. Dette arbeidet består bl.a. av dataregistrering i samlingsdatabaser, søk i databasene, koordinering og vedlikehold av databasene, korrektur av informasjon i basene, gjennomføring av utlån fra samlingene, delta i utvikling av nye database-applikasjoner, utvikling av rutiner og retningslinjer for samlingsarbeidet, elektronisk dokumentasjon av aktivitet knyttet til samlingene, brukerstøtte, anskaffelse av materiell/rekvisita, tilrettelegging av arbeidsoppgaver for alt teknisk personale knyttet til de zoologiske samlingene m.m.

Har tidligere jobbet som prosjektleder for NTNU Vitenskapsmuseets REVITA-prosjekt for sikring og bevaring av museets vitenskapelige samlinger og arkiv.

I tillegg bidrar jeg med prosjektstøtte (felt, lab og rapportering), prosjektstyring m.m. opp mot instituttets forskjellige forskningsprosjekter.

Lenker:

https://www.ntnu.no/museum/zoologiske-samlinger

https://www.ntnu.no/museum/forskergrupper/ferskvann#/view/about

https://www.ntnu.edu/museum/taxa#/view/about

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Vikedalsvassdraget). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) Upstream migration of Atlantic salmon in three regulated rivers. Aquatic telemetry: advances and applications.
 • Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack; Hårsaker, Karstein; Kleiven, Einar; Kvellestad, Agnar; Lund, Roar. (2003) Fisk. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002.

Rapport/avhandling

 • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Davidsen, Jan Grimsrud; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2020) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2019. 2020. ISBN 978-82-8322-236-4. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (4).
 • Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn; Schartau, Ann Kristin; Brekke, Erling; Hobæk, Anders; Hårsaker, Karstein; Skautvedt, Elisabeth; Stabell, Trond. (2020) Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge. 2020. ISBN 978-82-426-4643-9. NINA rapport (1872).
 • Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Hårsaker, Karstein; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Karlsen, Charlotte Egdetveit. (2020) Fiskebiologiske undersøkelser i Bangsjøene. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2020. ISBN 978-82-8322-245-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (10).
 • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2019) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2018. 2019. ISBN 978-82-8322-218-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (16).
 • Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Hårsaker, Karstein. (2019) Forundersøkelse av zooplankton, bunndyr og amfibier i Sikavassdraget og Ålvatnet i Orkdal kommune i forbindelse med rotenonbehandling. 2019. ISBN 978-82-8322-189-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Øien, Dag-Inge; Aagaard, Kaare; Berggren, Kai; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Hårsaker, Karstein. (2019) Kulturlandskap i Storlia, Leksvik. Status for naturverdier i 2019 og revisjon av skjøtselsplan. 2019. ISBN 978-82-8322-216-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (15).
 • Aagaard, Kaare; Hårsaker, Karstein; Øien, Dag-Inge. (2018) Dvergblåvinge (Cupido minimus) i Grønlia på Lade, Trondheim. 2018. ISBN 978-82-8322-165-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (7).
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Daverdin, Marc; Værnes, Einar; Hårsaker, Karstein; Arnekleiv, Jo Vegar. (2018) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Samsjøen, Holtsjøen, Samaelva og Søavassdraget, SørTrøndelag, i 2017. 2018. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Davidsen, Jan Grimsrud. (2018) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2017. 2018. ISBN 978-82-8322-164-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (12).
 • Hårsaker, Karstein; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Davidsen, Jan Grimsrud. (2017) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2016. 2017.
 • Johansen, Torkel; Hårsaker, Karstein; Bakken, Solveig; Risvaag, Jon Anders. (2017) Revita-prosjektet 2006-2015. Sluttrapport. 2017. ISBN 978-82-8322-107-7.
 • Hårsaker, Karstein; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Davidsen, Jan Grimsrud. (2016) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet 2015. Oppsummering av resultater. 2016.
 • Hårsaker, Karstein; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2015) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet 2014. Oppsummering av resultater. 2015.
 • Bjarghov, Steivor; Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2014) Virksomhetsanalyse samlingsforvaltning. 2014.
 • Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2012) Revita-prosjektet - Årsrapport 2011. 2012. ISBN 978-82-7126-947-0.
 • Hårsaker, Karstein. (2011) Revita-prosjektet - Årsrapport 2010. 2011. ISBN 978-82-7126-920-3.
 • Hårsaker, Karstein. (2010) Revita-prosjektet - Årsrapport 2009. 2010. ISBN 978-82-7126-837-4.
 • Hårsaker, Karstein; Sjursen, Aslak Darre; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jarl. (2010) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Driva 2005-2009. Sportsfiskeutøvelse, voksen fisk og fangststatistikk. 2010. ISBN 978-82-7126-908-1. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (6).
 • Hårsaker, Karstein. (2009) Revita-prosjektet - Revidert prosjektplan 2009. 2009. ISBN 978-82-7126-826-8.
 • Hårsaker, Karstein. (2009) Revita-prosjektet - Årsrapport 2008. 2009. ISBN 978-82-7126-815-2.
 • Wiig, Øystein; Bakken, Vidar; Ebeling, Jarle; Djursvoll, Per; Frafjord, Karl; Hårsaker, Karstein; Innselset, Sonja M.; Johansen, Torkel; Prestø, Tommy; Timdal, Einar; Tønsberg, Tor; Uleberg, Espen. (2009) Evaluering av samlingsforvaltningssystemet KE EMu for bruk ved universitetsmuseene i Norge. Rapport til styret. 2009.
 • Hårsaker, Karstein. (2008) Revita-prosjektet - Årsrapport 2007. 2008. ISBN 978-82-7126-794-0.
 • Hårsaker, Karstein; Ugedal, Ola; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Thorstad, Eva B.; Næsje, Tor F.; Saksgård, Laila; Forseth, Torbjørn. (2001) Biologiske undersøkelser i Altaelva, 2000. 2001. ISBN 82-554-0582-8. Altaelva-rapport (17).
 • Hårsaker, Karstein; Thorstad, Eva B.; Koksvik, Jan Ivar; Næsje, Tor F.; Reinertsen, Helge; Ugedal, Ola; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Laila. (2000) Biologiske undersøkelser i Altaelva 1999. 2000. ISBN 82-554-0570-4. Statkraft Engineering Altaelva-Rapport (13).
 • Hårsaker, Karstein; Næsje, Tor F.; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Laila. (1999) Biologiske undersøkelser i Altaelva, 1998. 1999. ISBN 82-554-0567-4. Altaelva-rapport (11).

Andre

 • Bakken, Torkild; Hårsaker, Karstein. (2019) Sneglebuss på forskningstur i Finnmark. NRK Nordnytt [TV]. 2019-05-09.
 • Bakken, Torkild; Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Martynov, Alexander. (2019) Nakensnegler i fjæra. Tur og omvisning i fjæra [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og Nordkapp og omegn turlag; Honningsvåg. 2019-05-05 - 2019-05-05.
 • Ekrem, Torbjørn; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Hårsaker, Karstein; Topstad, Lasse; Gjerde, Ivar. (2018) Tardigrades in Norwegian forests. 14th International Symposium on Tardigrada . University of Copenhagen; København. 2018-07-30 - 2018-08-03.
 • Hårsaker, Karstein; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2018) Månestein. Forskningsdagene i Trondheim 2018 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2018-09-20 - 2018-11-20.
 • Aspaas, Aina Mærk; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Boström, Erik; Hårsaker, Karstein; Ekrem, Torbjørn. (2017) Barcoding Norwegian water bears (Tardigrada). 7th International Barcode of Life Conference . African Centre for DNA Barcoding; Skukuza Rest Camp, Kruger National Park. 2017-11-20 - 2017-11-24.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Thingstad, Per Gustav; Gätzschmann, Per; Dolmen, Dag; Prestø, Tommy; Hårsaker, Karstein; Hojem, Åge; Aagaard, Kaare; Pedersen, Solbjørg; Skjelbakken, Roger; Aagaard, Sunniva M.D.; Størkersen, Øystein; Airola, Leena Aulikki. (2017) Dødelig handel. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim. 2017-11-27.
 • Hårsaker, Karstein; Eivindsen, Tove; Andersen, Reidar. (2017) Månesteinen fra Apollo 11 - Pop-up utstilling - Starmus 2017. Starmus [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; Trondheim. 2017-06-21 - 2017-06-21.
 • Hårsaker, Karstein; Haugan, Idun. (2017) Jakten på månesteinen. Gemini.no [Internett]. 2017-06-15.
 • Hårsaker, Karstein; Haugan, Idun. (2017) Månesteinen på NTNU Vitenskapsmuseet - Video. Gemini.no [Internett]. 2017-06-15.
 • Hårsaker, Karstein; Torgersen, Eivind; Bjørnstad, Lasse. (2017) Disse små steinene har vært på månen. Forskning.no [Internett]. 2017-06-22.
 • Gätzschmann, Per; Hårsaker, Karstein; Johnsen, Geir; Leite, Stein Roar; Pedersen, Solbjørg; Sørumgård, Marit. (2016) Nye oppdagelser i polarnatta - video. Polarnatt [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2016-09-22.
 • Risvaag, Jon Anders; Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2015) Revita-prosjektet 2006-2015. Bakgrunn, gjennomføring og resultater. REVITA – avslutningsseminar . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2015-11-26.
 • Bakken, Torkild; Hårsaker, Karstein. (2014) Samlingssøk - et studentprosjekt. MUSIT-seminar ; Gardermoen. 2014-04-02 - 2014-04-02.
 • Glenndal, Svein Gunnar; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Nilssen, Arne Claus; Søli, Geir Einar Ellefsen; Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard; Djursvoll, Per; Gusarov, Vladimir; Aarvik, Leif; Frafjord, Karl; Kjærandsen, Jostein. (2014) MusitEntomologi - entomologidatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 2.0.0. Universitetsmuseenes IT-organisasjon - MUSIT, Oslo. 2014.
 • Hårsaker, Karstein. (2014) Vouchers - etiketter og data - hva må med av info når vouchers skal overføres til museumssamlinger. NorBOL workshop on DNA barcoding . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2014-03-25 - 2014-03-27.
 • Hårsaker, Karstein. (2013) Vouchers - etiketter og data - hva må med av info når vouchers skal overføres til museumssamlinger. NorBOL workshop on DNA barcoding ; Trondheim. 2013-03-18 - 2013-03-20.
 • Hårsaker, Karstein; Hojem, Åge. (2013) NTNU Vitenskapsmuseets geologiske samling. Nettutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2013-12-20 - 2014-12-31.
 • Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard. (2013) Felles forvaltningsløsning - arbeidsprosesser, roller og behov. Presentasjon. MUSIT-seminar ; Gardermoen. 2013-02-06 - 2013-02-06.
 • Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard; Glenndal, Svein Gunnar. (2013) Utvikling av ny applikasjon for entomologi. Presentasjon. MUSIT-seminar ; Gardermoen. 2013-02-06 - 2013-02-06.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro; Risvaag, Jon Anders; Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit; Hojem, Åge; Fastner, Jørgen; Bakken, Torkild; Cyvin, Øylov Emma; Thingstad, Britt Eli; Fremstad, Eli; Rosvold, Jørgen; Hårsaker, Karstein; Aagaard, Kaare. (2012) Fra sans og samling. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-10-11 - 2013-05-01.
 • Hårsaker, Karstein; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2010) Askeregn over Trondheim. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2010-05-12 - 2010-12-31.
 • Larsen, Bjørn Mejdell; Aspholm, Paul E.; Berger, Hans M.; Hårsaker, Karstein; Karlsen, Leif R.; Magerøy, Jon; Sandaas, Kjell; Simonsen, Jan Henrik. (2007) Monitoring the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera in Norway. Pearl mussels in Upper Franconia and Europe – 3rd workshop . Universität Bayreuth; Bayreuth. 2007-12-09 - 2007-12-11.
 • Thingstad, Per Gustav; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Overskaug, Kristian; Frengen, Otto; Hårsaker, Karstein; Pedersen, Solbjørg. (2006) Telemetribruk på dyr: Muligheter og etiske utfordringer. Stand på Forskerdagene [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2006-09-22 - 2006-09-23.
 • Thingstad, Per Gustav; Frengen, Otto; Hårsaker, Karstein; Guldahl, Ane Senstad; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Overskaug, Kristian. (2004) Fra dødlige dinosaurer til oljealderen. Stand på Forskningstorget [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU; Torget i Trondheim. 2004-09-17 - 2004-09-18.
 • Fiske, Peder; Thorstad, Eva B.; Aarestrup, Kim; Hvidsten, Nils Arne; Hårsaker, Karstein; Heggberget, Tor G; Økland, Finn. (2003) Upstream migration of Atlantic salmon in rivers regulated for hydropower purposes. The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe . [Mangler data]; Ustica, Palermo, Italy. 2003-06-13.