Bakgrunn og aktiviteter

Karstein Hårsaker

Er ansatt som senioringeniør ved Vitenskapsmuseet, seksjon for naturhistorie. Arbeider bl.a. med daglig drift av museets zoologiske samlinger, zoologiske databaser, prosjektstøtte, prosjektstyring mm.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Bjerkreimsvassdraget). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Espedalselva). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Frafjordelva). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Jørpelandsvassdraget). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Kvinavassdraget). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Lygnavassdraget). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Mandalsvassdraget). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Ogna). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Rødneelva). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Tovdalsvassdraget). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) (Vikedalsvassdraget). Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2003. Notat 2004-2.
 • Hårsaker, Karstein. (2004) Upstream migration of Atlantic salmon in three regulated rivers. Aquatic telemetry: advances and applications.
 • Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack; Hårsaker, Karstein; Kleiven, Einar; Kvellestad, Agnar; Lund, Roar. (2003) Fisk. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002.

Rapport/avhandling

 • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Davidsen, Jan Grimsrud; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2020) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2019. 2020. ISBN 978-82-8322-236-4. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (4).
 • Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Hårsaker, Karstein; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Karlsen, Charlotte Egdetveit. (2020) Fiskebiologiske undersøkelser i Bangsjøene. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2020. ISBN 978-82-8322-245-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (10).
 • Hårsaker, Karstein; Aspaas, Aina Mærk; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge. (2019) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet. Årsrapport 2018. 2019. ISBN 978-82-8322-218-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (16).
 • Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Hårsaker, Karstein. (2019) Forundersøkelse av zooplankton, bunndyr og amfibier i Sikavassdraget og Ålvatnet i Orkdal kommune i forbindelse med rotenonbehandling. 2019. ISBN 978-82-8322-189-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).