Bakgrunn og aktiviteter

Karstein Hårsaker

Er ansatt som senioringeniør ved Vitenskapsmuseet, seksjon for naturhistorie. Arbeider bl.a. med daglig drift av museets zoologiske samlinger, zoologiske databaser, prosjektstøtte, prosjektstyring mm.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Hårsaker, Karstein. (2004) Upstream migration of Atlantic salmon in three regulated rivers. Aquatic telemetry: advances and applications.
 • Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack; Hårsaker, Karstein; Kleiven, Einar; Kvellestad, Agnar; Lund, Roar. (2003) Fisk. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002.

Rapport/avhandling

 • Hårsaker, Karstein; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Davidsen, Jan Grimsrud. (2016) Planktonundersøkelser i Jonsvatnet 2015. Oppsummering av resultater. 2016.
 • Bjarghov, Steivor; Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2014) Virksomhetsanalyse samlingsforvaltning. 2014.
 • Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2012) Revita-prosjektet - Årsrapport 2011. 2012. ISBN 978-82-7126-947-0.
 • Hårsaker, Karstein. (2011) Revita-prosjektet - Årsrapport 2010. 2011. ISBN 978-82-7126-920-3.
 • Hårsaker, Karstein; Sjursen, Aslak Darre; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jarl. (2010) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Driva 2005-2009. Sportsfiskeutøvelse, voksen fisk og fangststatistikk. 2010. ISBN 978-82-7126-908-1. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (6).
 • Hårsaker, Karstein. (2009) Revita-prosjektet - Revidert prosjektplan 2009. 2009. ISBN 978-82-7126-826-8.
 • Wiig, Øystein; Bakken, Vidar; Ebeling, Jarle; Djursvoll, Per; Frafjord, Karl; Hårsaker, Karstein; Innselset, Sonja M.; Johansen, Torkel; Prestø, Tommy; Timdal, Einar; Tønsberg, Tor; Uleberg, Espen. (2009) Evaluering av samlingsforvaltningssystemet KE EMu for bruk ved universitetsmuseene i Norge. Rapport til styret. 2009.
 • Hårsaker, Karstein; Ugedal, Ola; Koksvik, Jan Ivar; Reinertsen, Helge; Thorstad, Eva B.; Næsje, Tor F.; Saksgård, Laila; Forseth, Torbjørn. (2001) Biologiske undersøkelser i Altaelva, 2000. 2001. ISBN 82-554-0582-8. Altaelva-rapport (17).

Andre

 • Risvaag, Jon Anders; Hårsaker, Karstein; Johansen, Torkel. (2015) Revita-prosjektet 2006-2015. Bakgrunn, gjennomføring og resultater. REVITA – avslutningsseminar . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2015-11-26.
 • Hårsaker, Karstein. (2014) Vouchers - etiketter og data - hva må med av info når vouchers skal overføres til museumssamlinger. NorBOL workshop on DNA barcoding . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2014-03-25 - 2014-03-27.
 • Hårsaker, Karstein; Hojem, Åge. (2013) NTNU Vitenskapsmuseets geologiske samling. Nettutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2013-12-20 - 2014-12-31.
 • Hårsaker, Karstein. (2011) Askeregn over Trondheim igjen?. http://blogg.vm.ntnu.no/samlingsglimt/ [Internett]. 2011-05-26.
 • Hårsaker, Karstein; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma. (2010) Askeregn over Trondheim. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2010-05-12 - 2010-12-31.
 • Larsen, Bjørn Mejdell; Aspholm, Paul E.; Berger, Hans M.; Hårsaker, Karstein; Karlsen, Leif R.; Magerøy, Jon; Sandaas, Kjell; Simonsen, Jan Henrik. (2007) Monitoring the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera in Norway. Pearl mussels in Upper Franconia and Europe – 3rd workshop . Universität Bayreuth; Bayreuth. 2007-12-09 - 2007-12-11.
 • Fiske, Peder; Thorstad, Eva B.; Aarestrup, Kim; Hvidsten, Nils Arne; Hårsaker, Karstein; Heggberget, Tor G; Økland, Finn. (2003) Upstream migration of Atlantic salmon in rivers regulated for hydropower purposes. The Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe . [Mangler data]; Ustica, Palermo, Italy. 2003-06-13.