Bakgrunn og aktiviteter

Lege og forsker på søvn, aktivitetsmønstre og bipolar lidelse. Opptatt av å forstå søvnforstyrrelser, søvnmønstre og døgnrytme i denne pasientgruppen.

 

Bakgrunn

Cand.med. 2012 fra Københavns universitet.

Doktorgradsstipendiat på Østmarka og INM fra september 2012 - juni 2016.

Postdoktor ved INM fra august 2016.

 

Forskning

Arbeider på studien SLEEP-BP - en undersøkelse av søvnforstyrrelser, søvnmønstre og døgnrytme hos mennesker med bipolar lidelse og på sikt en randomisert kontrollert behandlingsstudie av effekten av kognitiv atferdsbehandling for insomni (CBT-I) hos pasienter med bipolar lidelse i eutym fase og komorbid insomni.

Besøk www.ntnu.no/sleep-bp for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Krane-Gartiser, Karoline. (2016) ACTIGRAPHY IN AFFECTIVE DISORDERS. 2016.