Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

Rådgiver i utdanningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Instituttkontakt på utdanningsområdet - studierelatert rådgiving

Opptak

EVU

Veiledningskoordinator

Utredninger/høringer

Klagesaker