Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektøkonom for eksterne prosjekter ved Institutt for design

 • budsjettering
 • kontrakts håndtering
 • prosjektopprettelse og regnskapsoppfølging
 • fakturering og rapportering
 • avslutning

Økonomioppfølging av instituttets interne budsjett:

 • Årsbudsjett
 • Langtidsbudsjett
 • Rapportering

HR-støtte:

 • Anmodninger om tilsettinger
 • Forlengelser og avslutning av arbeidsforhold
 • Ferie, permisjoner og sykefravær/ IA
 • Tilsetting av studentassistenter

Andre oppgaver:

 • Lederstøtte for instituttleder og nestledere