Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

  • Pragmatikk
  • Semantikk (spesielt ikke-sannhetsfunksjonell semantikk)

Jeg er opptatt av betydningen til språklige uttrykk og prinsippene for hvordan vi kommer fram til den intenderte fortolkningen av en ytring i en gitt situasjon

Av temaer jeg spesielt har befattet meg med, er refererende uttrykk, implikaturer, og pragmatiske partikler.

Nåværende og tidligere forskningsprosjekter jeg har ledet eller deltatt på:

  • The meaning and function of NOrwegian Tags (NOT) (NFR-prosjekt 2014-2017). Lenke: http://www.ntnu.edu/isl/the-meaning-and-function-of-norwegian-tags.
  • The Distribution and Meaning of Nominal Forms in Norwegian; a Cross-linguistic Perspective (NFR-prosjekt 2007-2009). Prosjektleder: Thorstein Fretheim.
  • BREDT - Behandling av Referanse i Diskurs Teori (mål: automatisk anaforresolusjon) (NFR-prosjekt 2003-2006). Prosjektleder: Christer Johansson.
  • Norwegian bare singulars (PhD-prosjekt 1999-2003)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Nilsen, Randi Alice; Amfo, Nana Aba Appiah; Borthen, Kaja. (2007) Interpreting Utterances: Pragmatics and Its Interfaces. Essays in Honour of Thorstein Fretheim. Novus Forlag. 2007. ISBN 9788270994557.
  • Nilsen, Randi; Amfo, Nana Aba Appiah; Borthen, Kaja. (2007) Interpreting Utterances: Pragmatics and Its Interfaces. Essays in Honour of Throstein Fretheim. Novus Forlag. 2007. ISBN 978-82-7099-455-7.

Del av bok/rapport

  • Rosén, Victoria; Borthen, Kaja. (2017) Norwegian bare singulars revisited. The very model of a modern linguist — in honor of Helge Dyvik.
  • Borthen, Kaja; Hemforth, Barbara; Behrens, Bergljot; Fabricius-Hansen, Cathrine; Mertins, Barbara. (2014) Referring expressions in speech reports. Psycholinguistic Approaches to Meaning and Understanding across Languages.