Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

  • Pragmatikk
  • Semantikk (spesielt ikke-sannhetsfunksjonell semantikk)

Jeg er opptatt av betydningen til språklige uttrykk og prinsippene for hvordan vi kommer fram til den intenderte fortolkningen av en ytring i en gitt situasjon

Av temaer jeg spesielt har befattet meg med, er refererende uttrykk, implikaturer, og pragmatiske partikler.

Nåværende og tidligere forskningsprosjekter jeg har ledet eller deltatt på:

  • The meaning and function of NOrwegian Tags (NOT) (NFR-prosjekt 2014-2017). Lenke: http://www.ntnu.edu/isl/the-meaning-and-function-of-norwegian-tags.
  • The Distribution and Meaning of Nominal Forms in Norwegian; a Cross-linguistic Perspective (NFR-prosjekt 2007-2009). Prosjektleder: Thorstein Fretheim.
  • BREDT - Behandling av Referanse i Diskurs Teori (mål: automatisk anaforresolusjon) (NFR-prosjekt 2003-2006). Prosjektleder: Christer Johansson.
  • Norwegian bare singulars (PhD-prosjekt 1999-2003)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner