Kaja Borthen

Professor Institutt for språk og litteratur
73598314
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 3 * 3504

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

 • Pragmatikk
 • Semantikk (spesielt ikke-sannhetsfunksjonell semantikk)

Jeg er opptatt av betydningen til språklige uttrykk og prinsippene for hvordan vi kommer fram til den intenderte fortolkningen av en ytring i en gitt situasjon

Av temaer jeg spesielt har befattet meg med, er refererende uttrykk, implikaturer, og pragmatiske partikler.

Nåværende og tidligere forskningsprosjekter jeg har ledet eller deltatt på:

 • The meaning and function of NOrwegian Tags (NOT) (NFR-prosjekt 2014-2017). Lenke: http://www.ntnu.edu/isl/the-meaning-and-function-of-norwegian-tags.
 • The Distribution and Meaning of Nominal Forms in Norwegian; a Cross-linguistic Perspective (NFR-prosjekt 2007-2009). Prosjektleder: Thorstein Fretheim.
 • BREDT - Behandling av Referanse i Diskurs Teori (mål: automatisk anaforresolusjon) (NFR-prosjekt 2003-2006). Prosjektleder: Christer Johansson.
 • Norwegian bare singulars (PhD-prosjekt 1999-2003)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Nilsen, Randi Alice; Amfo, Nana Aba Appiah; Borthen, Kaja. (2007) Interpreting Utterances: Pragmatics and Its Interfaces. Essays in Honour of Thorstein Fretheim. Novus Forlag. 2007. ISBN 9788270994557.

Del av bok/rapport

 • Borthen, Kaja; Hemforth, Barbara; Behrens, Bergljot; Fabricius-Hansen, Cathrine; Mertins, Barbara. (2014) Referring expressions in speech reports. Psycholinguistic Approaches to Meaning and Understanding across Languages.
 • Borthen, Kaja; Thomassen, Gøril. (2014) Referential and functional aspects of the Norwegian first person plural 'vi'. Constructing collectivity. 'We' across languages and contexts.
 • Borthen, Kaja. (2011) Hvor mange 'det' fins det i norsk? En studie med utgangspunkt i Norsk Ordbok. Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk.
 • Borthen, Kaja. (2011) If you don't read this, I'll never forgive you! A relevance-theoretic approach to propositional overstatements. Papers from the ILCLI International Workshop on Semantics, Pragmatics and Rhetoric.
 • Borthen, Kaja; Brøseth, Heidi. (2010) The procedural and conceptual meaning of 'they'. In the Mind and across Minds: A Relevance-Theoretic Perspective on Communication and Translation.
 • Borthen, Kaja; Fretheim, Thorstein. (2009) The pragmatics of nominal appositions. Meaning, Content and Argument. Proceedings of the ILCLI International Workshop on Semantics, Pragmatics and Rhetoric.
 • Borthen, Kaja; Fufen, Jin. (2008) When can impersonal pronouns refer to human beings? A comparative study of Norwegian and Chinese. Comparative Grammar and Language Acquisition in the Age of Globalization: Norwegian and Chinese.
 • Borthen, Kaja. (2007) The correspondence between cognitive status and the form of kind-referring NPs. The Grammar-Pragmatics Interface.
 • Borthen, Kaja; Johnsen, Lars G.; Johansson, Christer. (2007) Coding anaphor-antecedent relations; the annotation manual for BREDT. Proceedings from the first Bergen Workshop on Anaphora Resolution (WAR1).
 • Borthen, Kaja; Johnsen, Lars G; Johansson, Christer. (2007) Coding anaphor-antecedent relations - the annotation manual for BREDT. Proceedings from the first Bergen Workshop on Anaphora Resolution (WAR I).
 • Borthen, Kaja. (2005) Type-anaforen 'det'. MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande 'Møte om norsk språk' i Kristiansand 2003.
 • Borthen, Kaja. (2002) "En enhetlig analyse av predikative og ikke-predikative nakne entallsfraser i norsk". Utvalgte artikler fra Det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001.
 • Gundel, Jeanette K.; Borthen, Kaja; Fretheim, Thorstein. (1999) The role of context in pronominal reference to higher order entities in English and Norwegian. Modeling and Using Context - Lecture Notes in Artificial Intelligence 1688: Subseries of Lecture Notes in Computer Science.

Rapport/avhandling

Andre

 • Borthen, Kaja; Karagjósova, Elena. (2015) Om betydningen til etterhengt 'da' og andre ikke-sannhetsfunksjonelle ord: Hvilke forskningsmetoder skal vi bruke?. Språkdagen ved HF 2015 . Institutt for språk og litteratur, NTNU; Dragvoll, NTNU. 2015-02-06 - 2015-02-06.
 • Borthen, Kaja. (2014) A relevance-theoretic analysis of the Norwegian tag 'da'. Interpreting for Relevance . Institute of English Studies, University of Warsaw; Warsaw. 2014-09-29 - 2014-09-30.
 • Borthen, Kaja; Knudsen, Cecilie Slinning. (2014) 'Visst' er visst en evidensmarkør. Språkdagen ved HF 2014 . Institutt for språk og litteratur; Dragvoll, Trondheim. 2014-02-06 - 2014-02-06.
 • Berthelin, Signe Rix; Borthen, Kaja; Knudsen, Cecilie Slinning. (2013) Midtstillet 'jo' - semantiske og pragmatiske aspekter. Møter om norsk språk (MONS) . Universitetet i Oslo; Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Borthen, Kaja; Berthelin Rix, Signe; Cecilie, Knudsen Slinning. (2013) Hva betyr 'da', da? En korpusundersøkelse av etterhengt 'da'. Møter om norsk språk (MONS) . Universitetet i Oslo; Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Knudsen, Cecilie Slinning; Borthen, Kaja; Berthelin, Signe Rix. (2013) Semantiske og pragmatiske aspekter ved midtstilt/etterhengt 'visst'. Møter om norsk språk (MONS) . Universitetet i Oslo; Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Hemforth, Barbara; Borthen, Kaja; Schmiedtová, Barbara; Behrens, Bergljot; Fabricius-Hansen, Cathrine. (2012) Referring expressions in direct and indirect speech in Czech, English, German, and Norwegian. ICNGL 11 . Universitetet i Freibug; Freiburg i.Br.. 2012-04-17 - 2012-04-20.