Bakgrunn og aktiviteter

Jorunn Andrea Brænd er førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen, Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, NTNU. Brænd er utdannet sykepleier fra Sykepleierhøyskolen i Sør-Trøndelag i 1986, can. san. fra Universitetet i Oslo i 2001 og Ph. D. i helsevitenskap fra NTNU i 2014. I 1986-87 arbeidet Brænd som sykepleier ved Regionsykehuset i Trondheim, kirurgisk avdeling og Barneklinikken. Hun var avdelingsleder ved et sykehjem i Trondheim 1988-1996. Siden 1996 har hun vært tilknyttet sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, senere NTNU, som høyskolelektor og førsteamanuensis. Brænd er emneansvarlig for bacheloroppgave i sykepleie. Hennes forskningsinteresser inkluderer samspillet mellom økonomi, ledelse, etikk og sykepleie.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Brænd, Jorunn Andrea; Larsen, Kristian. (2017) Transformasjon av en profesjon - sykehuset mellom penger og pasienter. Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning.

Rapport/avhandling

  • Brænd, Jorunn Andrea. (2014) Nær penger og pasienter. Perspektiver på pasientens kår, sykepleie og nærhetsetikk når økonomisk rasjonalitet endrer sykehusdriften. 2014. ISBN 978-82-326-0474-6.
  • Brænd, Jorunn Andrea. (2002) Uniform, regelverk og ledelse : en sammenlignende studie av sykepleiere og kabinpersonells opplæring i, holdninger til, bruk og oppfølging av gyldig uniformsreglement i et markedsorientert perspektiv. 2002.