Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

  • Delta i, og drive rekrutteringsprosesser 
  • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
  • Lederstøtte HR-relaterte saker

Bakgrunn

Mastergrad i rådgivning fra NTNU