Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Benders, Jos; van Grinsven, Marlieke; Ingvaldsen, Jonas A. (2019) The Persistence of Management Ideas: How Framing Keeps ‘Lean’ Moving. The Oxford Handbook of Management Ideas.
  • Ingvaldsen, Jonas A. (2014) Selvstyrte grupper i moderne vareproduksjon. Hvem tar seg av ledelsesoppgavene?. Et praksisperspektiv på ledelse.
  • Ingvaldsen, Jonas A; Ringen, Geir. (2014) Første verktøyskuff: Standardisering. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.
  • Ingvaldsen, Jonas A; Ringen, Geir. (2014) Tredje verktøyskuff: Visualisering. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.