Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder og oppgaver

 • Leder det forskningsadministrative arbeidet knyttet til Ph.d.-utdanning og Ph.d.-rekruttering, forskning (inkludert EU-forskning og næringsrettet forskning), næringslivs-, forvaltnings- og universitetsavtaler, nyskaping
 • Bidrar til utarbeidelse og oppfølging av fakultetets strategi og planer, rådgivning/rapportering for fakultetets ledelse innen forskningsområdet
 • Saksbehandling innenfor forskningsområdet og deltakelse i relevante fora, utvalg og prosjekter ved NTNU og eksternt
 • Personalledelse for seksjonen

I tillegg

 • Styreleder i Trådløse Trondheim AS (eies delvis av NTNU)
 • Koordinator i Næringslivsnettverket KID (NTNU-nettverk for industri-/næringslivspartnere med interesser innen Kommunikasjons-, Informasjons- og Datateknologi)
 • Koordinator i samarbeidet Schlumberger-NTNU
 • Koordinator i samarbeidet Telenor-NTNU
 • Koordinator i samarbeidet DNB-NTNU

Bakgrunn

 • Startet ved NTNU i 2011 som seniorrådgiver i rektors stab
 • Før dette - oppgaver i bl.a. Telenor, Zebsign AS (oppstartselskap, nå del av Nets), SINTEF: Ledelse, prosessforbedring, prosjektgjennomføring, strategi, innovasjon, forskning og utvikling
 • Program for executive development, IMD, Lausanne (2003)
 • Sivilingeniør i telematikk, NTH (1986)
 • Ingeniør i elektronisk databehandling, Gjøvik Ingeniørhøgskole (1983)
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Larsen, Hanne; Hannemyr, Gisle; Hanseth, Ole; Kummen, Jon; Lillevold, Erik; Salvesen, Anne; Solvoll, Dag. (1989) MIA 3.2 - Multimedia Prototype System. 1989. ISBN 82-539-0321-9.