Bakgrunn og aktiviteter

Institutt for Materialteknologi

Kontorplass IMA: http://bit.ly/2RkDIuP

  • Studieveiledning 
    • ingeniør/bachelorprogram - kjemiingeniør
    • Ingeniør/bachelorprogram - materialteknologi

Fakultet for naturvitenskap

  • Eksamen, og digital vurdering