Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Tyssedal, John Sølve. (2008) Plackett-Burman Designs. Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability.
  • Tyssedal, John Sølve. (2008) Projectivity in Experimental Designs. Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability.

Rapport/avhandling

  • Samset, Oddgeir; Tyssedal, John Sølve. (1999) Two-level design with good projection properties. 1999. Preprint Statistics (12/1999).
  • Tyssedal, John S.. (1990) Autoregressive models with changing structure. Universitetet i Bergen. 1990.
  • Tyssedal, John S.; Tjøstheim, Dag Bjarne. (1981) Autoregressive processes with a time dependent variance. 1981. Reports Published by the Department of Statistics (1).