Bakgrunn og aktiviteter

Akademisk bakgrunn som språkforsker og nevroviter.

Noen av mine arbeidsoppgaver på ISM:
å bidra til å styrke instituttets strategiske arbeid med å øke eksternfinansiert forskningsaktivitet 
arbeide proaktivt for å være oppdatert på aktuelle og fremtidige utlysninger, og drive målrettet rådgiving til fagmiljøene og enkeltforskere 
direkte og konkret bistand til forskere/prosjektledere i søknadsskriving - og utvikling for å heve kvaliteten på søknader til nasjonale og internasjonale finansieringskilder 
praktisk tilrettelegging i søknadsprosessen og forskningsstøtte gjennom hele prosjektprosessen 
oversette føringer fra bevilgende organer og myndigheter, og spisse disse mot instituttets strategier, føringer og rammer 
bidra til integrasjon og samarbeid mellom de forskjellige miljøene ved ISM og mot eksterne miljøer 
veiledning og opplæring av nye forskere og miljøer som ønsker økt aktivitet 
holde seg oppdatert på instituttets EU satsninger og stimulere til nye søknader 
prosess og prosjektledelse/deltagelse i tidsavgrensede prosjekter og aktiviteter