Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2013

  • Sandlund, Odd Terje; Bergan, Morten Andre; Brabrand, Åge; Diserud, Ola Håvard; Fjeldstad, Hans-Petter; Gausen, Dagfinn; Halleraker, Jo Hallvard; Haugen, Thrond Oddvar; Hegge, Ola; Helland, Ingeborg Palm; Hesthagen, Trygve H.; Nøst, Terje; Pulg, Ulrich; Rustadbakken, Atle; Sandøy, Steinar. (2013) Vannforskriften og fisk - forslag til klassifiseringssystem. 2013. Rapport/Miljødirektoratet (M22-2013).

2007

2004

2002

  • Flodmark, L.E.W.; Urke, Henning Andrè; Halleraker, Jo Halvard; Arnekleiv, Jo Vegar; Vøllestad, L.A.; Polèo, A.B.S.. (2002) Cortisol and glucose responses in juvenil brown trout subjected to a fluctuating flow regime in an artificial stream. Journal of Fish Biology.