Bakgrunn og aktiviteter

 

Avdeling for studenttjenester består av fire faggrupper (studentrekruttering, tilrettelegging, karriere, studentdemokrati), Internasjonal seksjon og Universell.

Mastergrad i pedagogikk. Etterutdanning innenfor prosjektledelse, personalledelse, markedsledelse, endringsledelse og møtefasilitering. Avdelingssjef for Avdeling for studenttjenester fra januar 2017. Seksjonssjef for rekruttering og opptak i perioden 2012-2016. 

Jobbet i Studentsamskipnaden som avdelingsleder for SiT Råd.

Tidligere erfaring blant annet fra oppstarten av det landsdekkende prosjektet "Inkluderende Arbeidsliv" i regi av NAV.