Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretær for forskningsutvalget, Kunstforum og e-infrastrukturutvalget
 • Strategisk utvikling av ph.d. utdanningen ved NTNU
 • Strategisk utvikling av kunstnerisk virksomhet
 • Utvikling av BEVISST portalen på ph.d. området
 • Rapportering i PBO (Plan og budsjettoppfølging) prosessen
 • Generell lederstøtte
 • Digitalisering i forskning
 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

 • Oestvang, Janne. (2017) TDI og samarbeid mellom institusjoner om forskningsinfrastruktur - et eksempel på samarbeid mellom sykehus og universitet. NARMA vårkonferanse 2017 . NARMA; Lillestrøm. 2017-03-28 - 2017-06-29.

2014

 • Oestvang, Janne. (2014) NeXt Move: i går åpnet vi vår syvende kjernefasilitet.

2013

 • Oestvang, Janne. (2013) Et mikroskopisk innblikk i en kjernefasilitet.
 • Oestvang, Janne. (2013) "-OMICS" - en ny karrierevei for bioingeniører?. Bioingeniøren.
 • Oestvang, Janne. (2013) Vind i seilene for kjernefasiliteter.

2012

 • Klein, Dionne; Oestvang, Janne; Espevik, Terje. (2012) Cellular and Molecular Imaging Core Facility (CMIC). Regional forskningskonferanse 2012 i Helse Midt-Norge . St. Olavs Hospital; Trondheim. 2012-06-05 - 2012-06-06.
 • Oestvang, Janne. (2012) Her finnes tilgjengelig utstyr- Bruk det!. Regional forskningskonferanse 2012 i Helse Midt-Norge ; 2012-06-05 - 2012-06-05.
 • Skjåk-Bræk, Gudmund; Oestvang, Janne. (2012) Biopolymerkjemi. Campusbesøk . Bioteknologi; NTNU, Trondheim. 2012-02-15 - 2012-02-15.
 • Widerøe, Marius; Oestvang, Janne. (2012) MR Core Facility. Regional forskningskonferanse 2012 i Helse Midt-Norge ; 2012-06-05 - 2012-06-05.

2011

2010

 • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Skotland, Christer Heen; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen Forskning og framtid. 2010.
 • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne; Skotland, Christer Heen; Gatzschmann, Per; Eidstumo, Frank; Ødegården, Mona; Sandbakk, Elin; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie. (2010) Forskning og framtid. Forskning og framtid [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2011-11-15.

2008

 • Justsen, Solveig Therese Selen; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit; Oestvang, Janne. (2008) Migrasjon og cytokinsekresjon i THP-1 celler stimulert med lysofosfatidylcholin. 2008.
 • Lundberg, Tormod; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit; Oestvang, Janne. (2008) Verification of lysophosphatidylcholine regulated genes in differntiated THP-1 cells by the use of QPCR. 2008.
 • Schubert, Shai; Benarroch, Alex; Edelman, Elazer; Oestvang, Janne. (2008) Regulation of Endothelial Cell Proliferation by Primary Monocytes. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. vol. 28 (1).

2006

2004

 • Johansen, Berit; Østvang, Janne; Anthonsen, Marit Walbye. (2004) The role of lysoPC in monocyte proinflammatory activation. The FASEB Journal. vol. 18.
 • Østvang, Janne; Bonnefont-Rousselot, D; Ninio, E; Hakala, JK; Johansen, Berit; Anthonsen, Marit Walbye. (2004) Modification of LDL with human secretory phospholipase A(2) or sphingomyelinase promotes its arachidonic acid-releasing propensity. Journal of Lipid Research. vol. 45.

2003

 • Østvang, Janne; Anthonsen, Marit Walbye; Johansen, Berit. (2003) Lysophosphatidylcholine induces arachidonic acid release by a G-protein coupled receptor in THP-1 cells. FASEB Summer Research Conferences. Lysophospholipids and related lipids in biology and diseases . [Mangler data]; Colorado, USA. 2003-07-03.
 • Østvang, Janne; Anthonsen, Marit Walbye; Johansen, Berit. (2003) Role of secretory and cytosolic phospholipase A2 enzymes in lysophosphatidylcholine stimulated monocyte arachidonic acid release. FEBS Letters. vol. 555 (2).
 • Østvang, Janne; Anthonsen, Marit Walbye; Johansen, Berit. (2003) Role of secretory and cytosolic phospholipase A2 in lysophosphatidylcholine stimulated monocyte arachidonic acid release. FEBS Letters. vol. 555.

2002

 • Østvang, Janne. (2002) The Role and Regulation of Phospholipase A2 in Monocytes During Atherosclerosis Development. 2002. ISBN 82-471-5094-8.