Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider i en delt stilling som barnelege på Nyfødt- og Barn Intensiv ved St. Olavs hospital og stiendiat ved IKOM, NTNU hvor jeg er en del av CEBRA-gruppen. 

Mine interesseområder er etikk og nyfødtmedisin, særlig tidlig nevroproteksjon ved fødselsasfyksi, med fokus på terapeutisk hypotermi (kjølebehandling). Jeg jobber med et PhD-prosjekt som se på hvordan det går med norske barn som har fått slik behandling. Jeg er svært engasjert i etiske problemstillinger, og er leder av klinisk etikkomite ved St. Olavs hospital. I samarbeid med etikere ved ISM arbeider jeg med prosjektet "Etiske utfordringer på levedyktighetsgrensa" hvor vi ser på liv-død beslutninger for barn født helt på grensa til levedyktighet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner