Bakgrunn og aktiviteter

Jan Morten Dyrstad har doktorgrad i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen i 1993 med avhandlingen Wage Formation in a Booming Economy, og er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU. Han var leder av instituttet 1996-98, og Dekanus for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1999-2013. Hans forskningsområder omfatter transportøkonomi, lønnsdanning, regionale arbeidsmarkeder, sykefravær og høyere utdanning. Han har bl.a. undervist i økonometri, arbeidsmarkedsøkonomi, mikroøkonomisk teori og offentlig økonomi ved universitetet.

Forskningsprosjekter: Labor market impacts of resource booms; Working environment and productivity in knowledge intensive organisations; Performance of higher education institutions.

Nylige arbeider:

 • "Does economic growth eat up environmental improvements? Electricity production and fossil fuel emission in the OECD countries 1980-2014", Energy Policy, 125, 103-109, 2019. (Medforfattere: Anders Skonhoft, Magnus Quist Christensen, Eirik Theie Ødegaard)
 • “Academic work engagement, resources and productivity: empirical evidence with policy implications”, Studies in Higher Education, (Medforfattere: Marit Christensen, Siw Tone Innstrand) DOI: 100.1080/03075079.2018.1517304
 • "Booming industry, wage spillovers and Dutch disease: Norway reported fit?". Arbeidsnotat, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU, 2018. (Medforfattere: Ulf Johansen, Lars H Vik)
 • "Government funding, institutional autonomy, and study program dimensioning – evidence from Norway". Arbeidsnotat, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU, 2018. (Medforfattere: Mia Marie Wallgren Sohlman, Tor Henrik Teigen)
 • “Finansieringsinsentiver og universitetsstrategier. En sammenligning av fagmiljøers tilpasning ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim”. Samfunnsøkonomen 2017, 131, 53-66. (Medforfatter: Ivar Pettersen)
 • “Resource curse avoidance: governmental intervention and wage formation in the Norwegian petroleum sector”, Oxford Economic Papers, 2017, 69(3), 809-833, doi: 10.1093/oep/gpw053.
 • “Universitetenes finansiering av disiplinfagene. En sammenligning av sju disiplinmiljøer ved NTNU og universitetene i Bergen og Oslo”. SØF-rapport nr. 02/16, 2016. Senter for økonomisk forsking. http://www.sof.ntnu.no/ (Medforfatter: Ivar Pettersen)

 

Dyrstad er styreleder for The Trondheim Foundation for Scientific Research                          (https://www.ntnu.no/nevrostiftelsen) som Fred Kavli grunnla i 2008; styremedlem i The Kavli Institute for Systems Neuroscience (https://www.ntnu.edu/web/kavli/home) siden 2008.

Jan Morten Dyrstad var dekanus ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1.1.1999-1.8.2013, og i perioden 1.4.04-31.7.05 også fakultetsdirektør samme sted.

Som leder av fakultetet la han vekt på virksomhetsstyring og langsiktig strategisk arbeid med tydelige mål og kontinuerlig oppfølging. Sentralt i det strategiske arbeidet var utstrakt samarbeid med andre, både i og utenfor NTNU, bl.a. om etablering av nasjonale forskerskoler innen lærerutdanning, utdanningsforskning, freds- og konfliktforskning, og innovasjon. Etablering av eksternt rettede forskningsenheter som NTNU Samfunnsforskning ASSenter for helsefremmende forskning og Senter for økonomisk forskning AS er også eksempler på strategiske satsinger. I tillegg kommer utvikling av en omfattende etter- og videreutdanningsvirksomhet, eksempelvis innen organisasjon og ledelse, og videreutdanning for lærere.

Samlet for perioden 2000-12 nesten doblet fakultetet aktivitetsnivået innen forskning og utdanning, og utvikling av profesjonelle og effektive administrative funksjoner for god støtte til forskning og undervisning var en sentral del av det strategiske arbeidet. Dette innebar bl.a. tettere samarbeid mellom administrativt ansatte, forskere og undervisere, og etablering av indikatorer for kvaliteten i de administrative bidragene.

Dyrstad har vært med i en rekke styrer, råd og utvalg ved NTNU og ellers i universitetssektoren, bl.a. disse i senere år: leder av forskningsevaluering ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø, 2013; medlem av Advisory Board for NTNU’s TSO Globalisering og TSO IKT, 2005-2013; medlem av utvalg for evaluering av Universitets- og Høgskolerådet, 2011-2012; leder av styret for Centre for the Biology of Memory (Centre of Excellence), 2008-12; Leder av Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag, 2007-11; medlem av Fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, 2004-09; leder av NTNUs Etter- og videreutdanningsutvalg, 2002-06; leder av Utvalget for utvikling av NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM), 2003-05.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Dyrstad, Jan Morten; Ose, Solveig Osborg. (2005) Sykefravær. 2005. ISBN 82-12-02031-2.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1992) Kan redusert arbeidsgiveravgift påvirke arbeidsledigheten?. 1992. ISBN 82-7216-739-5.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1992) Vil redusert arbeidsgiveravgift redusere arbeidsledigheten?. Universitetsforlaget. 1992. ISBN 82-00-215199.

Rapport/avhandling

 • Ose, Solveig Osborg; Jensberg, Heidi; Reinertsen, Randi Eidsmo; Sandsund, Mariann; Dyrstad, Jan Morten. (2006) Sykefravær. Kunnskapsstatus og problemstillinger. 2006. ISBN 8231200002. SINTEF Rapport (SINTEF A325).
 • Ose, Solveig Osborg; Dyrstad, Jan Morten. (2002) Absence and overtime work: Empirical Evidence from Norway. 2002. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (26).
 • Ose, Solveig Osborg; Dyrstad, Jan Morten. (2002) Non-linear Unemployment Effects in Sickness Absence: Discipline of Composition Effects. 2002. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (25).
 • Dyrstad, Jan Morten; Olsen, Helen Emilie; Pettersen, Ivar. (2000) Insider-Outsider Forces and Institutional Setting: Evidence from the Norwegian Petroleum Sector. 2000.
 • Dyrstad, Jan Morten; Ose, Solveig Osborg. (1999) Absence and Overtime Work: Empirical Evidence from Norway. 1999.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1998) Bransjevis fraværsutvikling 1990-96. 1998.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1998) Sick Pay Scheme Changes and Sickness Absenteeism: Empirical Evidence from Norway. 1998.
 • Dyrstad, Jan Morten; Johansen, Kåre. (1998) Regional wage curves. 1998.
 • Dyrstad, Jan Morten; Sarheim, Kirsti. (1998) Sykefraværet i norsk industri 1971-96: datadokumentasjon. 1998.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1997) Absence : discipline versus composition effects. 1997.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1997) Økonomiske faktorer bak sykefraværet. 1997.
 • Dyrstad, Jan Morten; Johansen, Kåre. (1996) Regional wage responsiveness to unemployment : new result. 1996.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1992) Modelling Wage Effects from the Norwegian Petroleum Sector by Cointegration and Error Correction Techniques. 1992.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1992) Resource Boom and Comparison Effects in Wage Formation. An Empirical Analysis. 1992.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1992) Short and Long Run Unemployment Implications of Alternative Wage Formation Hypotheses. 1992.
 • Dyrstad, Jan Morten; Strøm, Bjarne. (1992) Omslutningsbegrepet i økonometrisk metodologi, falsifikasjonisme og lakatosianske forskningsprogrammer. 1992.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1991) Nedsatt arbeidsgiveravgift som virkemiddel mot arbeidsledighet. 1991.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1986) Oljevirksomhetens betydning for lønnsdannelsen. 1986.
 • Dyrstad, Jan Morten. (1983) Takstpolitikk og offentlig økonomi. En empirisk analyse med data fra AS Bergen Sporvei. 1983. ISBN 82-7127-076-1.

Andre

 • Christensen, Marit; Dyrstad, Jan Morten; Innstrand, Siw Tone. (2016) Academic Work Engagement, Resources and Productivity: Implications for Intervention Policies. Exploring freedom and control in the global higher education ; Newport. 2016-12-07 - 2016-12-09.
 • Dyrstad, Jan Morten. (2013) Arven etter Fred Kavli. Adresseavisen [Avis]. 2013-11-29.
 • Dyrstad, Jan Morten. (2013) Gaver som vokser.