Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning (TFSR)

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning (TFSR)

Feiring av nobelprisen i Hovedbygningen på Gløshaugen.

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning er forskningsfondet til Kavli-instituttet ved NTNU, og har som eneste formål å gi direkte økonomisk støtte til hjerneforskningen ved instituttet som ledes av May-Britt Moser og Edvard Moser. Stiftelsen ble grunnlagt av Fred Kavli 4. juli 2008 og dens engelske navn er Trondheim Foundation for Scientific Research (TFSR).

Oppdraget

Stiftelsens oppdrag er å forvalte midlene og årlig utbetale «ikke mindre enn 3 prosent men ikke mer enn 5 prosent av netto markedsverdi av stiftelsens samlede kapital slik den ble satt i stiftelsens offisielle regnskaper for foregående år til NTNU til fremme for The Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.» (§7 i vedtektene)

Fram til og med 2017 har TFSR tildelt Kavli-instituttet 15,89 millioner kroner.

Kapital

Stiftelsens kapital har økt jevnt og trutt siden etableringen i 2008, og var pr. 31. desember 2017 125 millioner kroner. Over halvparten av kapitalen er bidrag fra The Kavli Foundation i USA. Høsten 2015 mottok TFSR en stor gave fra Pauline Braathen og Egil Braathens nieser og nevø. I tillegg har stiftelsen mottatt gaver fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Forvaltningsstrategi

Stiftelsen har en forvaltningsstrategi med moderat risikoeksponering. Porteføljen består av norske og internasjonale aksjer, obligasjoner og plasseringer i pengemarkedet. Omlag halvparten av midlene er plassert i såkalte indeksnære fond, mens den andre halvparten forvaltes aktivt (aktiv forvaltning). Forvalterne rapporterer månedlig til styret om porteføljeutviklingen. I minst to møter i året gjennomgår styret forvaltningen og foretar eventuelle justeringer. Siden etableringen har stiftelsen oppnådd en årlig gjennomsnittlig avkastning etter kostnader på ca. 8%.

13 feb 2018

Slik kan du gi din støtte

Slik kan du gi din støtte

Stiftelsens bankkontonummer for økonomisk støtte til hjerneforskningen ved Kavli-instituttet er:
4202 17 13168

Merk innbetaling med "Gave til hjerneforskningen ved Kavli-instituttet". Hvis gaven er knyttet til en spesiell anledning, f.eks. bryllup, bursdagsfeiring, begravelse eller annet, setter vi pris på at dette oppgis på innbetalingen. Det gjør det lettere for oss å takke for gaven.

For spørsmål, kontakt styreleder Jan Morten Dyrstad.

 

Stiftelsens betydning

Stiftelsens betydning

"Forskningspenger uten spesielle bindinger betyr mye for forskningen ved Kavli-instituttet. Om lag 40 prosent av instituttets inntekter er bundet til konkrete forskningsprosjekter, hvorav de viktigste kommer fra Norges forskningsråd og European Research Council.

Jo større inntekter uten bindinger, jo større muligheter for nye forskningsinitiativ som på sikt kan få finansiering fra andre. Derfor betyr styrkingen av Kavli-instituttets forskningsfond, Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning, svært mye for at vi skal nå de målene vi har satt oss." 

- May-Britt Moser og Edvard Moser

"May-Britt Moser og Edvard Moser gjorde nasjonen stolte da de som første nordmenn fikk Nobelprisen i fysiologi eller medisin. Deres forskning har påvist hjernens indre GPS og kan bidra til å løse Alzheimer-gåten. Arbeidet er gjort mulig av dyktige medarbeidere, tilgang på offentlige ressurser og privat kapital – spesielt gjennom The Kavli Foundation.

Jeg oppfordrer deg til å bidra med kapital til norsk forskning. Ditt bidrag kan være avgjørende for å realisere nye forskningsresultater som ruster Norge for fremtiden, og som kan endre verden til det bedre."

- Erna Solberg, statsminister

"For å prøve ut nye ideer og hypoteser, trengs det penger som ikke er bundet til konkrete prosjekter. Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning (TFSR) er forskningsfondet til Kavli-instituttet ved NTNU. Stiftelsen har satt seg et dristig mål og dette prosjektet har NTNUs fulle støtte.

Lykkes TFSR med planene, vil det gi svært viktige bidrag til den framtidige forskningen til May-Britt Moser og Edvard Moser og deres forskningsmiljø."

- Gunnar Bovim, rektor NTNU

Nobelpris til NTNU

Nobelpris til NTNU

Nobelpris til May-Britt Moser og Edvard Moser

May-Britt Moser og Edvard Moser fikk nobelprisen i fysiologi eller medisin 10. desember 2014.

Alt om Nobelprisen

Kavli Foundation

Kavli foundation website

NGO Source website