Bakgrunn og aktiviteter

Modellering og simuleringer i materialfysikk

Forelesninger, høst 2017: Klassisk mekanikk (TFY4345)