Bakgrunn og aktiviteter

Modellering og simuleringer i materialfysikk: Nanopartikler, molekyler, materialer og grensesnitt

 

Faggruppe: Materialteorie, Institutt for fysikk

  • Koordinator for NTNU digital transformasjon prosjektet "Rational Alloy Design - AllDesign"
  • Koordinator for H2020-NMP prosjektet "CritCat" (www.critcat.eu) om beregningsmessig utvikling av katalysatormaterialer
  • Work package leder for KPN prosjekt "SumAl" på aluminiumslegeringer (Norsk Forskningsrådet)

 

Forelesninger, høst 2019: Klassisk fysikk (TFY4345)