Bakgrunn og aktiviteter

 

Modellering og simuleringer i materialfysikk: Nanopartikler, molekyler, materialer og grensesnitt

 

Faggruppe: Materialteorie, Institutt for Fysikk

Koordinator for NTNU digital transformasjon prosjektet "Rational Alloy Design - AllDesign"

Koordinator for H2020-NMP prosjektet "CritCat" (www.critcat.eu) om beregningsmessig utvikling av katalysatormaterialer

 

Forelesninger, høst 2018: Klassisk fysikk (TFY4345)

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner