Bakgrunn og aktiviteter

Oppgaver og ansvarsområder:

  • Ledelse og drift av administrativ virksomhet
  • Personalledelse for ansatte i administrasjonen
  • Lederstøtte til instituttleder

Utdanning og erfaring:

  • Master fra UiO  i geologi
  • Master i offentlig ledelse og administrasjon Univ. i Karlstad
  • Studie og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik
  • Daglig leder Nasjonalt senter for komposittkompetanse