Bakgrunn og aktiviteter

Som leder for Seksjon for teknisk drift, har jeg ansvar for alle håndtverksfag, medarbeidere med høy teknisk kompetanse og NTNUs vekterselskap.

Vi drifter og vedlikeholder NTNUs eide og leide bygg. Seksjonen består av ca. 130 medarbeidere innen snekkerverksted, tømrer, maler, lås, elektro, rør, heis, klima, automasjon og enøk. I tillegg er vektere på jobb 24/7/365. 

 

Utdanning

2012 – 2013    NTNU - Mindfulness, coaching og eksistenspsykologiske perspektiv på samtalekunst og det gode (arbeids)liv

Studiet handler om samtalekunst og hvordan man håndterer relasjoner i arbeidslivet. Fokus er både på hvordan man forholder seg til seg selv og til andre i arbeidssituasjonen, -livet og karrieren og hvordan man forholder seg til seg selv som et menneske i utvikling.

2008 – 2009    NTNU - Skapende yrkesutøvelse

Fokus ligger på kreativitet og kunnskapsutvikling, på innovasjon og bærekraft, tverrfaglig samarbeid, relasjonsbygging, revitalisering, og hvordan, ny teknologi kan bidra til det.

1982 – 1986    Siemens a/s – Fagbrev Elektromontør gr. L