Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein; Kristensen, Tor Espen; Spurkland, Simen; Valbekmo, Ingunn; Brede Vig, Hanne; Fagernæs, Merethe; Kongelf, Tom Rune. (2018) Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i matematikk. Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk.

Rapport/avhandling

  • Valbekmo, Ingunn; Rø, Kirsti. (2017) Affekt i matematisk problemløsning. En studie av elevers forestillinger om seg selv og deres emosjoner i arbeid med problemløsningsoppgaver i matematikk. 2017.