Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Henriksen, Anne Hildur; Harstad, Ingunn. (2017) Kapittel 69. Indremedisin I & II.
  • Heldal, Einar; Harstad, Ingunn; Aarli, Bernt Bøgvald. (2013) Utryddelse av tuberkulosen? Et tilbakeblikk over de siste 25 år. Norsk lungehelse.