Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver ved Institutt for energi- og prosessteknikk

 

Personaladministrasjon ph.d-stipendiater
 
Praktisk gjennomføring MekIT-seminarene
 
Instituttets CRISTIN-kontakt
 
Adgangskontroll Strømningsteknisk lab
 
(Romkontakt Strømningsteknisk lab)