Bakgrunn og aktiviteter

Leder for økonomiavdelingen i fellesadministrasjonen. Rapporterer til økonomi- og eiendomsdirektøren.

Utdannet cand. merc/MSc.(Econ) ved Handelshøjskolen i Århus - 1990

Erfaring:
økonomisjef fakultet for Naturvitenskap og teknologi 2016
økonomidirektør Høgskolen i Sør-Trøndelag 2013 - 2015
finansiell controller KLP banken 2012
rådgiver KPMG 2011
avdelingsleder Direktoratet for økonomistyring 2005 - 2010
økonomiansvarlig Statens vegvesen Region Midt 2003 - 2005
leder økonomiseksjonen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag 1997 - 2002
økonomirådgiver Trondheim kommune 1994 - 1997
konsulent Orkdal Næringsutvikling 1990 - 1993