Bakgrunn og aktiviteter

 

Hovedarbeidsområdene i stillingen er innenfor fakultetets arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø.

 • Oppfølging av fakultetets strategi for læringsmiljø og studiemestringstiltak
  • Etablere identitetsarealer
  • Utviklingsprosjekter knyttet til mottak av nye studenter
  • Kjønnsbalanse
  • Frafall- og gjennomstrømmingstiltak
  • Mentorordning 
  • Veiledningsforum
  • Samarbeid med linjeforeningene
 • Koordinering og gjennomføring av 
  • mottak av nye studenter (Teknostart, Realstart)
  • utmatrikulering
  • guttedag for menn i helse

Utdanning

Mastergrad i engelsk 
Videreutdanning i psykologi og veiledning