Bakgrunn og aktiviteter

 

Hovedarbeidsområdene er oppgaver innenfor fakultetets arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø.

 • Oppfølging av fakultetets strategi for læringsmiljø og studiemestringstiltak
 • Utdanningskvalitet
 • Mentorordning 
 • Kjønnsbalanse
 • Koordinering og gjennomføring av 
  • mottak av nye studenter
  • utmatrikulering
  • guttedag

Utdanning

Mastergrad i engelsk 
Videreutdanning i psykologi og veiledning