Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er seniorrådgiver ved NTNU i Gjøvik, Seksjon for utdanning


Ansvarsområder

  • Administrativ oppfølging og saksbehandling ph.d. -studier, med særlig ansvar for avslutningsfasen av ph.d.-studiene
  • Regelverk, retningslinjer, prosedyrer
  • Veiledning og oppfølging av ph.d.-kandidater
  • Studie- og forskningsadministrasjon
  • Forskningsformidling
  • Forskningsetikk
  • Koordinering og samarbeid

Utdannelse

  • Cand.philol (hovedfag/mastergrad) i historie, NTNU
  • Rådgivningspedagogikk, NTNU
  • Personalpsykologi, NTNU