Bakgrunn og aktiviteter

Administrativ leder

 

·         Stedfortreder for instituttleder og inngår i instituttets ledergruppe

·         Lederstøtte

o   Strategiske satsninger

o   Organisasjonsutvikling

o   Virksomhetsstyring

- HR-ledelse

- Økonomi

- Undervisning

- Forskning

- HMS

·         Personalansvar for enhetens administrative og tekniske medarbeidere