Bakgrunn og aktiviteter

Ved Institutt for lærerutdanning er jeg nestleder med ansvar for EVU, BA i arkiv- og samlingsforvaltning, 2-årige mastergrader i norskdidaktikk, matematikkdidaktikk og master i fag- og yrkesdidaktikk.

Jeg har en doktorgrad i anglo-irsk litteratur, og har undervist engelsk litteratur og kultur på universitet og høgskole. Mine forskningsområder er litteratur, vurdering og skriving.

Råd og utvalg:

Medlem av styringsgruppen for etter- og videreutdanning i Sør-Trøndelag

Medlem av programgruppen for revisjon av nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen

Medlem av rådet for Kompis

Medlem av SAFO

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Folkvord, Ingvild; Ringrose, Priscilla; Thowsen, Ingfrid. (2012) Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0030-9.
  • Thowsen, Ingfrid. (2009) Identity at Risk: An Analysis of Identity in Four of Elizabeth Bowen's Wartime Texts. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 9783639202779.
  • Lie, Sissel; Thowsen, Ingfrid. (2000) Fagskriving som dialog. Gyldendal Akademisk. 2000. ISBN 82-05-28050-9.

Del av bok/rapport

  • Folkvord, Ingvild; Ringrose, Priscilla; Thowsen, Ingfrid. (2012) Forord. Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.
  • Thowsen, Ingfrid. (2012) Krig og identitet - Hagerup, Woolf og Duras. Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.
  • Ristesund, Ingeborg; Svartaas, Gun; Thowsen, Ingfrid. (2011) Vurdering for læring og sammenhengen mellom teori og praksis. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
  • Folkvord, Ingvild; Thowsen, Ingfrid. (2007) Med fagteksten i fokus: Dynamisk normering og skrivearbeidet fram mot masteroppgaven. Skrive for nåtid og framtid II. Skriving og rettleiing i høgre utdanning.

Rapport/avhandling

  • Thowsen, Ingfrid; Lie, Sissel. (2007) Identity at Risk: An Analysis of Female Identity in Four of Elizabeth Bowen's Wartime Texts. 2007. ISBN 978-82-471-3733-8.