Bakgrunn og aktiviteter

Utenlandsbetaling:

  • timelønn
  • honorar
  • reiseregninger

Paga 2.0.- og OA-oppgaver, brukerstøtte og attestant.