Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver om EU-forskning, internasjonalt forskningssamarbeid, eksternfinansiert forskning og nettverksordninger, herunder H2020, COST, ERASMUS+, NordForsk, NORHED, EØS-finansiering og ERA-NETs mv. Bistår NTNUs forskere i å finne relevante kontaktpersoner, møteplasser og nettverk, finne utlysinger, samt kvalitetssikre søknader. Representant i forskningsrådets referansegruppe for Socioeconomic Sciences i H2020. "Local Contact Point" i NTNU for samme program. Formidler kontakt for forskere som ekspert og evaluator.