Bakgrunn og aktiviteter

Om Hilde Martinsen Nordø

HR-konsulent ved Institutt for materialteknologi.

  Arbeidsområder:

  • Rekrutteringsprosessen (ph.d., post doktor og forsker)
  • Instituttets kontaktperson innen HR-relaterte spørsmål
  • Ledersøtte
  • IA-arbeid
  • Mottak av nye medarbeidere
  • Forvaltningsoppgaver