Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Conni, Michele; Deborah, Hilda. (2020) Texture Stationarity Evaluation with Local Wavelet Spectrum. London Imaging Meeting 2020: Future Colour Imaging.
  • Deborah, Hilda; Richard, Noel; Hardeberg, Jon Yngve; Benediktsson, Jón Atli. (2020) Metrological hyperspectral image analysis through spectral differences. Hyperspectral Remote Sensing (1st Edition) - Theory and Applications.
  • Deborah, Hilda; Richard, Nöel; Hardeberg, Jon Yngve. (2018) Application of Spectral Statistics to Spectral Texture Discrimination. 2018 Colour and Visual Computing Symposium (CVCS); 19th and 20th September, 2018, Gjøvik, Norway.

Rapport/avhandling

Andre

  • Deborah, Hilda. (2020) Algorithms and the Dead Sea Scrolls: A computer science(-tist) identity crisis?. PAMfilius Workshop . University of Agder; 2020-11-17.
  • Deborah, Hilda; Richard, Noël; Ülfarsson, Magnús Ö; Benediktsson, Jón Atli; Hardeberg, Jon Yngve. (2019) A metrological spectral difference space for the statistical modelling of hyperspectral images. IGARSS 2019 - 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium . IEEE; Yokohama. 2019-07-28 - 2019-08-02.