Bakgrunn og aktiviteter

Sykepleier og universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie med forskningsprofil innenfor temaene psykisk helse og livskvalitet hos yrkesaktive og eldre.

Kullkoordinator, emneansvarlig i SYT1000 og SYT1002. Underviser i sykepleie i temaene kommunikasjon, demens, livskvalitet og metode. Nåværende forskningsfokus er hvordan demens og depresjon påvirker livskvaliteten. Masterutdanningen i helsevitenskap ble tatt ved NTNU, med fokus på helseressurser hos yrkesaktive. Klinisk erfaring med psykisk helsearbeid i spesialisthelsetjenesten.

Prosjekt "Ny studieplan" 2019/2020: Ansvarlig for planlegging og gjennomføring for 1.studieår, i samarbeid med campus Gjøvik og Ålesund. 

Prosjektet "HUNT4 Trondheim 70+"  2018/2019: Prosjektkoordinator i kartleggingsstudien av eldres helse. Samarbeid med Trondheim kommune, i regi av Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste og NTNU. Data om fysisk aktivitet, kognitiv funksjon og kliniske målinger/munnhelse ble innsamlet hos eldre over 70 år av 2. års bachelorstudenter i sykepleie og ansatte i Trondheim kommune.

Utdanning

  • PhD kurs SMED 8004 og 8005, NTNU
  • Universitetspedagogikk, NTNU
  • Master i helsevitenskap – NTNU
  • Grunnfag i psykologi – UiO
  • Bachelor i sykepleie – SSH

Forskning og interessefelt: 

  • Psykisk helse
  • Alderspsykiatri
  • Livskvalitet
  • Utdanning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner