Bakgrunn og aktiviteter

 

Seniorrådgiver rektors stab ved organisasjonsdirektøren

 

Bakgrunn

Mastergrad innenfor kunnskaps- og innovasjonsledelse fra Copenhagen Business School i samarbeid med HiST og HiNT

Bachelorgrad med hovedvekt innenfor prosjektledelse fra BI.

Har tidligere jobbet innenfor nasjonale utbyggingsorganisasjoner som Flytoget og St.Olavs hospital

Har jobbet ved NTNU siden 2001 og da ved Fakultet for naturvitenskap frem til 2018 og ved Avdeling for virksomhetsstyring  fra 2018 - 2019