Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektleder for  etablering og utrulling av en helhetlig internkontroll for NTNU

 

Permisjon fra stilling som HR/HMS leder.

Viktigste arbeidsområder i min stilling som seksjonssjef for HR/HMS-seksjonen er:

  • Ledelse og utvikling av seksjonens kompetanse, prosesser og prosedyrer
  • Rådgiving og lederstøtte innenfor HR/HMS-området
  • Oppgaver innenfor organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø og rekruttering
  • Fremme samhandling mellom enheter og nivåer i organisasjonen innenfor HR-området

Bakgrunn

Mastergrad innenfor kunnskaps- og innovasjonsledelse fra Copenhagen Business School i samarbeid med HiST og HiNT

Bachelorgrad med hovedvekt innenfor prosjektledelse fra BI.

Har tidligere jobbet innenfor nasjonale utbyggingsorganisasjoner som Flytoget og St.Olavs hospital