Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Collaborative tool-mediated talk - an example from third graders. Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.
  • Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne; Dahl, Heidi; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2016) Enhancing Teachers’ Professional Knowledge in Connecting the World of Work to Inquiry Based Science Teaching: Case of Norway. Conference proceedings. New perspectives in science education.

Rapport/avhandling

Andre

  • Dahl, Heidi. (2018) Barns bruk av tegninger i tekstoppgaver innen multiplikasjon/divisjon. LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet . NTNU; Trondheim. 2018-11-28 - 2018-11-29.
  • Dahl, Heidi; Dragvoll, Karoline Gillebo; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi. (2018) Collaboration in mathematics – What stimulates and what impedes mathematical progress?. LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet . NTNU ILU; Trondheim. 2018-11-28 - 2018-11-29.
  • Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2017) Collaborative tool-mediated talk - an example from third graders. NORMA 17 . Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnet och; Stockholm. 2017-05-30 - 2017-06-03.