Hege Katrine Skjølberg Langfjæran

Universitetslektor, seksjonsleder Norsk for utlendinger

hege.k.s.langfjaeran@ntnu.no
73596536 Bygg 3, 3518, Dragvoll