Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde

Hege Brende leder for FME HydroCen - Norwegian Centre for Hydropower Technology, i tillegg til Norsk Vannkraftsenter (NVKS).

 

Om FME HydroCen

- HydroCen er en storsatsing på vannkraftforskning. Vi skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor for å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

HydroCen har fire arbeidspakker: vannkraftkonstruksjoner, turbin og generator, marked og tjenester og miljødesign.

HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). I disse sentrene samarbeider forskere, næringsliv og forvaltning for å løse konkrete problemstillinger gjennom forskningen.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har 41 formelle partnere og i tillegg en rekke assosierte partnere fra forskning i Norge og utlandet.

– Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft gjennom FME HydroCen.

HydroCen har et budsjett på nærmere 400 millioner i inntil åtte år. Halvparten av midlene kommer fra Forskningsrådet, 25 prosent fra senterets brukerpartnere innen næringsliv og forvaltning og 25 prosent fra forskningspartnerne.

Norsk Vannkraftsenter (NVKS) er et senter for å fremme forskning og utdanning innen vannkrafttekniske fagområder.

Senteret har tre hovedpartnere, NTNU, Energi Norge og NVE. Totalt består NVKS av 35 partnere (2016) fra hele verdikjeden av leverandører, konsulenter og produsenter. Norsk Vannkraftsenter omfatter fire institutter ved NTNU med 43 masterstudenter, 25 stipendiater (2016).  Senteret fasiliterer og finansierer 12 store forskningsprosjekter med en portefølje på ~200 millioner kroner i perioden 2014-2020, og i tillegg direktefinansieres både stipendiater, vitenskapelige stillinger og utdanningsaktiviteter i tillegg innenfor en ramme på 10 millioner NOK årlig.

NVKS vil i perioden 2017-2024 inngå som en integrert del av HydroCen.

 

Bakgrunn og kompetanse

Hege er utdannet innen strategi og ledelse med en master fra CBS og har besatt ulike roller innenfor lederskap, FoU, innovasjon, fornybar energi og vannkraft i over 16 år. I Statkraft var hun ansvarlig for opplæring og oppfølging av innovasjonspraksis, leder for Statkrafts store forskningsprogram på vannkraft i Norge og internasjonalt med 200 millioner kroner som investeringsramme over fire år. Hege har lang erfaring med å jobbe som rådgiver mot både toppledelse og operativt nivå på innenfor områder som forskningsstrategi, innovasjon og ledelse. Hege har i flere år sittet i styret og ledelsen av forskningssenteret CEDREN som er en av Forskningsrådets store sentersatsninger på miljøvennlig energi (FME).